Huolehdimme henkilöstöstämme

Työllistämme 450 motivoitunutta ja yrittäjähenkistä asiantuntijaa ympäri Suomen. Merkittävä osa työntekijöistämme on pankin omistajia, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota työhön. Edistämme ja ylläpidämme työyhteisömme monimuotoisuutta rekrytoimalla eri ikäisiä asiantuntijoita. Henkilöstömme sukupuoli- ja ikäjakauma onkin keskimääräistä tasavertaisempi. Mahdollistamme henkilöstöllemme vastuulliset ja monipuoliset työtehtävät koulutusmahdollisuuksineen, minkä lisäksi huolehdimme työntekijöidemme työssä viihtymisestä ja hyvinvoinnista niin fyysisellä kuin henkisellä tasolla. Hyvinvoiva henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat luovat perustan pankkimme kehitykselle ja menestykselle myös tulevaisuudessa. 

 

Tarjoamme henkilökunnallemme vastuulliset ja monipuoliset työtehtävät, minkä lisäksi tuemme urakehitystä kehittämisellä ja koulutuksella. Meille on tärkeää oppiva työyhteisö, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää itseään tahtomallaan tavalla. Henkilökunnan osaaminen on myös keskeinen kilpailutekijämme, joten panostamme siihen jatkuvasti. Tästä esimerkkinä on Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava OmaSp Master koulutusohjelma, josta valmistui kevään 2018 aikana ensimmäiset esimiehet ja asiantuntijat. 

Oivallus tämän koulutusohjelman toteuttamisesta lähti vahvasti esimiestyön kehittämisestä. Tunnistimme myös asiantuntijaroolin tärkeyden ja sen myötä päätimme toteuttaa koulutuskokonaisuuden ryhmälle, jossa on samalla kertaa sekä asiantuntijoita että esimiehiä. 
OmaSp:n talous- ja hallintojohtaja Sarianna Liiri 

 

Seuraamme henkilöstön hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä työnantajaan vuosittaisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla. Lisäksi seuraamme poissaoloja ja toteutuneita koulutustunteja. Työskentelemme jatkuvasti myös työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi. Vuosittaisena tavoitteenamme on saavuttaa toimialan paras arvosana työtyytyväisyydessä. Vuonna 2018 toteutetun kyselyn perusteella henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla.