Skip to main content
Mediatiedote,

Puolivuosikatsauksen tiedote 2015

Oma Säästöpankin konttori

Liiketoiminta on katsauskauden 1.1 - 30.6.2015 aikana jatkunut vakaana.

Oma Säästöpankki Oy ja Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy yhdistyivät 30.11.2014 siten, että Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy sulautui Oma Säästöpankki Oy:hyn. Vertailtavuuden parantamiseksi vertailukauden lukuina esitetään Oma Säästöpankki Oy:n ja Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n yhdistetyt luvut. Yhdisteltyjä vakavaraisuustietoja ei ole laskettu vertailukaudelta.

Oma Säästöpankki Oyj:n liiketoiminta on katsauskauden aikana jatkunut vakaana. Talletuksien ja luotonannon kasvu ovat olleet pankin tavoitteiden mukaisia. Kesäkuun lopussa talletukset olivat 1 294,7 miljoonaa euroa. Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 1 493,2 miljoonaa euroa.  Talletukset kasvoivat viimeisen 12 kk:n aikana 1,9 % ja luottokannan kasvu viimeisen 12 kk:n aikana oli 1,5 % verrattuna vuoden takaiseen Oma Säästöpankki Oy:n ja Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n yhteenlaskettuun tilanteeseen.

Tuloskehitys on ollut edellisvuotta parempi varsinaisen pankkiliiketoiminnan osalta. Pankin liikevoitto katsauskaudella oli 10,2 miljoonaa euroa (10,7), joka oli 0,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella johtuen kertaluontoisista eristä. Liikevoitto oli vuositasolla 1,2 % (1,3 %) taseesta.

Loppuvuoden aikana pankin vakavaraisuuden ja tuloskehityksen ennakoidaan säilyvän hyvällä tasolla. Talletusten ja luottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti. Heikosta yleisestä talouskehityksestä huolimatta nettomääräiset arvonalennukset jäänevät kuluvana vuonna kohtuullisen alhaiselle tasolle, joskin nousevat hieman suhteessa edelliseen tilikauteen. Suhdannekehityksen mahdollisesti edelleen heikentyessä ja asuntokauppaan liittyvien ongelmien pitkittyessä riskit kuitenkin kasvavat myös arvonalennusten osalta.

Pasi Sydänlammi
toimitusjohtaja

Ajankohtaista

Read more about Omannäköinen ura - Olli Pylkkönen
Asiantuntija Olli Pylkkönen.
OmaStoori

Omannäköinen ura - Olli Pylkkönen

Read more

Read more about Omannäköinen ura - Krista Harju
Asiantuntija Krista Harju.
OmaStoori

Omannäköinen ura - Krista Harju

Read more

Read more about Kolme vinkkiä yrityksen rahoituksen suunnitteluun
Oma Säästöpankin asiakas
OmaStoori

Kolme vinkkiä yrityksen rahoituksen suunnitteluun

Read more